چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سیل درشمال ایران
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧  

تگرگ های سیل آسا درمازندران وساری:

سیل امروزدرمازندران وساری ونکاء باعث خرابی های بسیارزیادی شدوخسارات مالی وجانی برجای گذاشت که آخرین آمارکشته هابه4تن رسید.بیشترین خسارات دربندرگزرخ داده است.این سیل موجب وحشت مردم مناطق فوق الذکرشد.


کلمات کلیدی: سیل درشمال ایران