چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سرخدار
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧  

Ú     نام علمی L. Taxus baccata

Ú     میراث طبیعی وزنده وشاهکارجنگل های طبیعی شمال ایران است.ازنظرتنوّع زیستی وحفظ ذخایرژنتیکی وبوم شناسی یکی ازگونه های منحصربه فردومهم منطقه هیرکانی است،باقی مانده از دوران سوم زمین شناسی است.یکی از4سوزنی برگ بومی شمال است.

Ú     سرخداردرختی سوزنی برگ فاقدصمغ،سایه پسند،دارای پوست فلس دار،چوب درون آن به رنگ قرمز شاه بلوطی، برگهای دائمی،همیشه سبزکه در قسمت پایینی درخشان  وبرّاق است.برگهاباریک وکشیده،گلهادرجنس نرمجتمع وخوشه مانند،دارای6تا14پرچم،گلهای ماده منفرد،پیاله مانند(ابتداسبزقرمز)

 


کلمات کلیدی: سرخدار