چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

گل نرگس
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧  

عکس ازجناب آقای پرویزشجاعی پارسا


کلمات کلیدی: گل نرگس