چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب شورگل- قوری گل-گاوخونی
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب شورگل اردبیل:

این تالاب درجنوب شرقی اردبیل واقع است.درفصل بهاروضعیت زیستگاهی مناسبی رابرای پرندگان مهاجرفراهم میکند.

تالاب قوری گل تبریز:

این تالاب در40کیلومتری غرب تبریزواقع است وازنظرشرایط زیستگاهی برای پرندگان آبزی به خصوص اردک سرسفیدبسیارمناسب است.

تالاب گاوخونی اصفهان:

این تالاب درفلات مرکزی ایران و درآستانه ی ورودی کویر قراردارد.مساحت گاوخونی درحدود476کیلومترمربع است.حداکثرعمق ان 80تا150سانتی متراست.درارتفاعات1470متری ازسطح دریای آزادقرارگرفته است.این تالاب باآغازفصل سرماپذیرای هزاران نوع پرنده مهاجر است که ازشمال به آن ناحیه مهاجرت می کنند.مهم ترین پرندگان مهاجر:کاکایی ها،آبچلیک ها،غاز،خوتکا،اردک نوک پهن،حواصیل خاکستری ولک لک.

اهمیت تالاب گاوخونی اصفهان:1)دارای تولیدات وذخایربسیاربالای بیولوژیک است.2)زیستگاه مناسبی برای آبزیان،حیات وحش،پرندگان مهاجروبومی است.3)فضای تفریحی مناسبی دارد.4)اززمینه های پژوهشی وتحقیقاتی برخورداراست.5)مهاجرت پرندگان ازنواحی شمالی درفصل های سردیخبندان وهمچنین درنواحی جنوبی درفصل های گرم به این منطقه زیبایی جالب توجهی دارد.