چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

عرضه گل لاله تالابی ممنوع شد.
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧  

عرضه گل لاله تالابی ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری فارس،رئیس سازمان محیط زیست گیلان دراین باره گفت:طبق اخطاریه ارسال شده به رئیس صنف فروشندگان گل ،سموم وخدمات کشاورزی،تنهایک هفته مهلت باقی است.تاصنوف گل فروشی ازعرضه گل لاله تالابی خودداری کند.کامران زلفی نژادافزودمتاسفانه به دلیل همکاری نداشتن شهروندان چندسالی است که برخی سودجویان به صورت قاچاق این گل راازمناطق تالابی استان تهیه ودرمراکزعرضه گل درکشوربه فروش میرسانند.که این کارطبق ماده 10قانون شکاروصیدومدیریت مناطق 4گانه به نوعی برداشت ازاین مناطق تعبیرشده ومشمول پیگردقانونی است.وی تصریح کردکه هم اکنون میزان تقاضای این گل درحوزه عمومی جامعه به شدت افزایش یافته ودراداره کل محیط زیست گیلان با رایزنی های فرهنگی باگروههای مختلف درصدد محدودکردن دامنه تقاضای آن درسطح جامعه است.زلفی نژادبابیان اینکه تقاضای عمومی مکانیسم تعرض به کلونی های گل لاله تالابی راساماندهی میکنداظهارداشت این اداره کل ازمردم شریف ایران تقاضاداردتابه این گل به عنوان میراث طبیعی کشوربنگرندوتنهابرای جلوه گری آنی آن برروی دسته گل های احتمالی راضی به ازبین رفتن کلونی های باارزش این گل نشوند.رئیس سازمان محیط زیست گیلان افزوداگرچه این گل ومیوه آن ازجذابیت سحرانگیزی برخورداراست ولی جلوه زیباتروکارامدتر آن هنگامی است که آن را درتالابها به نظاره نشسته واجازه کارکرد اکولوژیک رادرعرصه های طبیعی به آن بدهیم.گل لاله تالابی یکی از مهم ترین عوامل تصفیه موادشوینده درتالابهاست وباسطح جذب بالای فسفرکمک شایانی به خودپالایی این مناطق میکند.همچنین میوه گل لاله تالابی به شدت موردعلاقه پرنده قواست.ریشه وساقه های درهم پیچیده آن مامن بسیارمناسبی برای تخم ریزی انواع ماهیان وپناهگاه برای لاروهای ازتخم بیرون آمده است.اندام زایا وتنفسی گل لاله تالابی خارج ازآب وسایراندام هادرآب غوطه ور است.اداره کل محیط زیست گیلان وگارد اجرایی آن طبق ماده10قانون شکاروصید ازتاریخ13مردادماه جاری نسبت به جمع آوری این گل دربازارمعرفی به مراجع قضایی اقدام میکند


کلمات کلیدی: