چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

بازهم تخریب محیط زیست
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧  

بازهم تخریب محیط زیست!!!!!!!!!!!

تازه ازسفرآذربایجان غربی وکردستان برگشته ایم.امروزبه چشمه سیاه سنگ (واقع درمشاء)در5کیلومتری دماوندرفتیم.متاسفانه باصحنه های بسیاردلخراشی روبروشدیم.آب چشمه خشکیده بود.ازحدود300مترآنطرف ترآب سیاه رنگی که بسیاربدمنظره بودعبورمیکرد.محل اطراف چشمه قبلی پراززباله های پلاستیکی بودکه تجدیدناپذیرند.به حال برهنگی فرهنگی ملت افسوس خوردم.بعدازاین قضایاازیک آقایی که دراطراف آن چشمه به کارمشغول بودسؤال کردیم که چرااین اتفاق افتاده؟ایشان درجواب گفتند:{بخاطراحداث تونلی که راه تهران رابه شمال  نزدیکترمیکند.درحالیکه هیچم ازاین خبرانیست.لازمه که به عرضتون برسونم که درطول چندسال اخیر این تونل700مترپیشروی داشته.خنده داره ،مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟حالابگذریم ازاین حرفها.امسال دماوندباکلی کمبودآب مواجه بود.باورتون میشه؟دماوندوبحران آب؟به علت پوسیدگی خطوط انتقال آب.که اگرآب همین چشمه که ازدل سنگهای خارابیرون می آمدرابه داخل شهرهدایت میکردندبس بود.اماکوگوش شنوا؟وکجاهستندکسانی که برای نظر کارشناسان ارزش قائل باشند.این چشمه دارای آبی بودکه اگر1دقیقه دستتو توش میگذاشتی یخ میزدی.جای خیلی بکر وقشنگی بود.یه آبشارقشنگو درست کرده بودکه از بالای سنگها میریخت پایین.بماندکه کلی ازدرختان ودرختچه های منطفه از آب اون تغذیه می شدند.این آب ازداخل یک غاربیرون می آمد.بسیارمنظره جالبی داشت.اما افسوس که دیگه بایدخوابشو ببینیم.البته آبشومیشه دیداونم به رنگ سیاه چون باپودرسنگی که ناشی ازاحداث تونل هست قاطی شده.حالاآیامیشه انتظارداشت که یه روزی چشمه ای هم باقی بمونه؟حالابماندکه تالاب انزلی راباکشیدن جاده ای که ازوسطش میگذره نابودمی کنندویاپارک ملی گلستان که چه بلاهایی که به سرش نیاوردن.بقیه اش راهم که میدونید.فاتحه محیط زیست راخوندن.ولی ما نمیگذاریم.

 

 

 

 


کلمات کلیدی: سیاه سنگ