چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

اصل50قانون اساسی
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧  

اصل50قانون اساسی:

درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروزونسلهای بعدبایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشندوظیفه ی عمومی تلقی میشود.ازاینروفعالیت های اقتصادی وغیرآن که با آلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکندممنوع است.


کلمات کلیدی: اصل50قانون اساسی