چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

16آذر،روزدانشجوگرامی باد:
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧  

16آذر،روزدانشجوگرامی باد:

باشدکه به احترام چنین روزی همه باهم منسجم وباعزم واراده ای متبلورازتلاش درجهت اعتلای دانش وفرهنگ این کشوربیش ازپیش بکوشیم وهر یک  به سهم خویش وظیفه ای راکه به مامحوّل شده رابه بهترین نحوممکن انجام دهیم.دانشجویان بیش ازسایراقشاردربازسازی وپیشبردیک کشوربه اوج نقش دارند.درزمینه های علمی،فرهنگی،ادبی و.......بیشترین نقش راایفانموده ودرتنویرافکارنقش بسزایی دارند.

*یاردبستانی من بامن وهمراه منی

چوب الف برسرما،بغض من وآه منی

حک شده اسم من وتو روتن این تخته سیاه

ترکه بیدادوستم مونده هنوزروتن ما

دست من وتوبایداین پرده هاروپاره کنه

کی میتونه جزمن وتودردماروچاره کنه...........*

*این شعررادوست خوبم خانم مهندس پرستو دانشفرازیاران وهمکلاسی های دوران دبستانم  که الان هزاران کیلومترازهم دوریم،برایم فرستاده که بنده ازراه دورصمیمانه باکرنش ونهایت احترام دستشان رابه گرمی میفشارم وآن رابه همه دانشجویان ایران زمین  تقدیم مینمایم.

 


کلمات کلیدی: