چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

ذوب یخچالهاشتاب گرفته است
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧  

 

ذوب یخچال ها 'شتاب گرفته است' دانشمندان اعلام کرده اند که یخچال های طبیعی در کوهستان ها با سرعتی سه برابر دهه 1980 در حال ذوب شدن هستند. سازمان نظارت بر یخچال ها، مستقر در سوئیس، که به طور مستمر نمونه ای از 30 یخچال در سراسر جهان را مطالعه می کند می گوید این شتاب ناشی از تغییرات آب و هوایی موسوم به گرمایش زمین است. در میان پدیده های مختلف محیط طبیعی سطح زمین، ذوب سریع یخچال ها احتمالا بیش از هر چیز دیگر افزایش دمای زمین را منعکس می کنند. هرچند 30 یخچال کوهستانی که سرویس نظارت بر یخچال های جهان (WGMS) بررسی می کند به طور کامل نماینده تمامی یخچال های کوهستانی جهان نیست اما نشانه ای قابل اعتماد از یک جریان جهانی است. تازه ترین بررسی که نتیجه آن اخیرا منتشر شده است نشانگر شتاب گرفتن روند کوچک شدن یخچال ها است. در سال 2005 میلادی به طور متوسط 60 تا 70 سانتیمتر از قطر این نمونه از 30 یخچال جهان کاسته شد که نشانگر ذوبی سه برابر سریعتر در مقایسه با دهه 1980 است. به گفته ویلفرید هابرلی، مدیر این سازمان با توجه به اینکه قطر یخچال های کوهستانی معمولا تنها ده ها متر است، این بدان معنی است که بسیاری از آنها در صورت ادامه روند فعلی ظرف چندین دهه از میان خواهند رفت. وی به بی بی سی گفت: "می توانیم بگوییم که زمان هایی در دوره های گرمتر 10 هزار سال گذشته وجود داشته که در جریان آنها یخچال ها با اندازه امروزی قابل قیاس بودند." "اما این نه گذشته، بلکه آینده است که ما را نگران می کند. با توجه به سناریوهای پیش بینی شده، وارد شرایطی خواهیم شد که در 10 هزار سال گذشته ندیده ایم و شاید شرایطی که انسان هرگز تجربه نکرده است." سازمان نظارت بر یخچال های جهان سال گذشته پیش بینی کرد که کوه های آلپ در جریان قرن آتی سه چهارم یخچال های خود را از دست خواهد داد. این سازمان همکاری بسیار نزدیکی با برنامه محیط زیست سازمان ملل دارد. آچیم استاینر، مدیر برنامه محیط زیست گفت: "یخچال ها منابع مهم آب برای بسیاری از رودخانه های مهمی هستند که مردم برای آب آشامیدنی، کشاورزی و مقاصد صنعتی به آنها اتکا می کنند."
"این یافته ها... باید عزم دولت ها را برای اقدام فوری جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای جزم تر کند."
۱-منبع: bbc
۲-http://choobineh.blogspot.com/2007/02/blog-post.html