چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سرمازدگی درختان انارساوه
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧  

سلام.بازم امروز اومدم با یک مطلب جدید،اونم اینه که امسال به علت سرمای بیش ازاندازه درساوه واستان همدان اغلب درختان ونهالهای انارخشک شده است.طبق آخرین  آماروگزارشاتی که به من رسیده امسال دراستفاده نکردن از دانش فنی کارشناسان محیط زیست دراین زمینه وعدم  دسترسی به وسایلی برای نگه داشتن درختان درخواب زمستانی وجلوگیری ازشکوفایی زودهنگام آنهااین رخداد اتفاق افتاده است.من نمیدانم که تاکی  این روندادامه دارد؟ولی میدانم که هنوز عده ای ازانسانهادرخواب به سرمی برندوکاملا نسبت به محیط اطراف خود بی تفاوت هستند.


کلمات کلیدی: