چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

گاهنامه دانشکده سبز
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧  

گاهنامه دانشکده سبز

انتشارنشریه ای بانام ماهنامه محیط زیست-منابع طبیعی که برای اولین باردردانشگاه آزاداسلامی  واحددماوندصورت گرفت که7شماره ازآن به چاپ رسید(به همت اساتیدوفعالین دانشجویی). اقدامات  فعالین محیط زیست دانشگاه به همین جاختم نمیشود.برگزاری چندین بازدیدبی همتابرای بچه های محیط زیست،برگزاری جشن هایی به منظورتقدیرازمنزلت اساتیدگرانقدر،اجرای جلساتی باریاست محیط زیست دماوند،جلسا ت آموزشی طراحی پلان و....وازهمه مهم ترکاشت نهال درمحوطه دانشگاه به دست دانشجویان محیط زیست ازسری فعالیت های بچه های انجمن مهندسین محیط زیست دماوندوبخصوص دوتن ازدوستان بنده:خانمهانجمه بابایی فر-زهراطهرایی نصرآبادی ،اساتیدمحترم:خانمهادکترلیلاشریف خطیبی،خانم دکترخرم نژادیان،خانم مهندس پوریانژاد،خانم دکترسارااوحدی،آقایان:دکترسعیدرضاعاصمی زواره،آقای دکترکاردارکه هم اکنون مدیرعمرانی دانشگاه آزادتهران شمال اندوماسعادت بودن درمحضرایشان رانداریم،جناب آقای مهندس میرعلیزاده فرد،وبسیاری ازعزیزانی که به نوعی درتهیه این گاهنامه (دانشکده سبز)دست داشته وهمت گمارده اند.این گاهنامه علمی- پژوهشی-تحلیلی-خبری در5آبان 87بطوررسمی شروع به کارنموده وبه تلاش دوستداران محیط زیست هرروزپربارترمیگردد.به زودی مطالب این گاهنامه رادروبلاگم درج خواهم نمود.


کلمات کلیدی: