چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سومین موج سبز
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧  

globalwarming3.jpgباهم به موج سبزسوم می پیوندیم.تشویق


کلمات کلیدی: موج سبزسوم