چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالاب امیرکلایه
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧  

 

تالاب امیرکلایه- این عکس متعلق به سایت پریمک است.


کلمات کلیدی: امیرکلایه
 
تالابهای ثبت شده ایران درکنوانسیون رامسر
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

فهرست تالابهای ایران درلیست کنوانسیون رامسر :

ü  دریاچه آلاگل، آلماگل، آجی گل دراستان گلستان

ü  *تالاب امیرکلایه درگیلان

ü  *مجموعه تالاب انزلی درگیلان

ü  مصب رودخانه سفیدرود و تالاب کیاشهردرگیلان

ü  دلتاهای رودگز وحرادرهرمزگان

ü  دلتاهای رودشور- شیرین میناب درهرمزگان

ü  نواحی جنوبی هامون پوزک درسیستان وبلوچستان

ü  تالاب گاوخونی دراصفهان

ü  *هامون صابری وهامون هیرمند درسیستان  وبلوچستان

ü  خورخوران درهرمزگان

ü  دریاچه قوری گل درآذربایجان شرقی

ü  دریاچه قوپی باباعلی درآذرباجان غربی

ü  *دریاچه ارومیه درآذربایجان غربی

ü  *دریاچه پریشان ودشت ارژن فارس

ü  *شبه جزیره میانکاله  خلیج گرگان

ü  دریاچه بختگان(نی ریز)وتالاب کمجان در فارس

ü  *تالاب شادگان وخورموسی درخوزستان

ü  دریاچه های شورگل،درگه سنگی ویادگارلو درآذربایجان غربی

ü  خلیج گواتر وهورباهو درسیستان وبلوچستان

ü  جزیره شیدوردرهرمزگان

ü  تالاب چغاخور دراستان چهارمحال وبختیاری

ü  *تالاب زریواردر(مریوان)-کردستان

تعداداین تالابها22عدداست که متاسفانه 7تای آنهادرفهرست مونترو قرارگرفته اند.


 
تالاب شورگل- قوری گل-گاوخونی
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب شورگل اردبیل:

این تالاب درجنوب شرقی اردبیل واقع است.درفصل بهاروضعیت زیستگاهی مناسبی رابرای پرندگان مهاجرفراهم میکند.

تالاب قوری گل تبریز:

این تالاب در40کیلومتری غرب تبریزواقع است وازنظرشرایط زیستگاهی برای پرندگان آبزی به خصوص اردک سرسفیدبسیارمناسب است.

تالاب گاوخونی اصفهان:

این تالاب درفلات مرکزی ایران و درآستانه ی ورودی کویر قراردارد.مساحت گاوخونی درحدود476کیلومترمربع است.حداکثرعمق ان 80تا150سانتی متراست.درارتفاعات1470متری ازسطح دریای آزادقرارگرفته است.این تالاب باآغازفصل سرماپذیرای هزاران نوع پرنده مهاجر است که ازشمال به آن ناحیه مهاجرت می کنند.مهم ترین پرندگان مهاجر:کاکایی ها،آبچلیک ها،غاز،خوتکا،اردک نوک پهن،حواصیل خاکستری ولک لک.

اهمیت تالاب گاوخونی اصفهان:1)دارای تولیدات وذخایربسیاربالای بیولوژیک است.2)زیستگاه مناسبی برای آبزیان،حیات وحش،پرندگان مهاجروبومی است.3)فضای تفریحی مناسبی دارد.4)اززمینه های پژوهشی وتحقیقاتی برخورداراست.5)مهاجرت پرندگان ازنواحی شمالی درفصل های سردیخبندان وهمچنین درنواحی جنوبی درفصل های گرم به این منطقه زیبایی جالب توجهی دارد.


 
تالب شادگان
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب شادگان

درشهرشادگان، تالاب بین المللی شادگان 296هزارهکتارمساحت دارد.ازشمال به شادگان ،ازجنوب به رودخانه بهمن شیرمتصل است.سطح تالاب باگیاهان آبدوست مثل لوئی، چولان، گیاهان غوطه وردرآب پوشیده شده است ومحل مناسبی برای پذیرش پرندگان آبزی مهاجرکه درپاییز ازشمال اروپا،کانادا،سیبری،به این منطقه روی می آورند.دراین تالاب انواع ماهیان آب شوروشیرین مانندماهی بنی،شیربد،شانک،ماهیان پرورشی،است.پرندگان:فلامینگو،حواصیل،لک لک،غازوحشی است.تنهازیستگاه ومحل زادآوری اردک کرکری درجهان این تالاب است.پرندگانی چون گیلانشاه خالدار،اکراس آفریقایی،ازنمونه های بسیارکمیابی هستندکه درخطرنابودی اند.این تالاب هم اکنون درفهرست مونترو*قرارگرفته است. به عبارت دیگرنابودشده است که نیازبه احیاداردامّا...............

ازعمده ترین دلایل نابودی این تالاب شکارهای بی رویه وصیدبیش ازاندازه آبزیان بوسیله بومیان منطقه برای تامین معاش وبرطرف نمودن نیازهای اقتصادیشان است.

*فهرست مونترو:فهرستی است شامل اسامی تالابهایاسایت هایی که درمعرض نابودی اندونیازبه احیادارند.درصورتیکه هیچ اقدامی برای بهبودواحیای آنهاصورت نگیرداین تالابهاازلیست کنوانسیون رامسرحذف خواهنشد.درحال حاضرمتاسفانه ایران باداشتن7سایت دراین فهرست  قراردارد.


 
سدلار
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧  

این عکس متعلق به سایت کیمیاایرلاین است.


کلمات کلیدی:
 
شعری ازفرخی یزدی
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧  

هرگزدلم برای بیش وکم غم نداشت                 آری نداشت غم که غم بیش وکم نداشت

    دردفترزمانه فتدنامش ازقلم                        هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 درپیشگاه اهل خردنیست محترم                      هرکس که فکرجامعه رامحترم نداشت

باآن که جیب وجام من ازمال ومی تهی است           مارافراغتی است که جمشیدجم نداشت

انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                  چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت.

                                                                              ( فرخی یزدی)


کلمات کلیدی:
 
زباله دان شهر
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧  

امروزاکثرشهرهابه زباله دان شبیه شده بود.

امروزنیمه شعبان بودوخیابانهامملوازمردمی بودکه برای دلایل خاص اعتقادی خاص به خیابانهاریخته بودند.البته بیشتربخاطراینکه ازخوردن عقب نمانند.آخه خیلی ازمردم بیچاره ای که درکنارمون زندگی میکنندوماازشون بی خبریم ویاشایدبعضی هامون به محض دیدنشون ازشون فاصله میگیریم اومده بودندتاشکم خودشونوبچه هاشونوسیرکنن.البته به نظرم این خرجی که برای آذین های خیابونها وچراغانی ها وپخش شیرینی و شربت وشکلات میشه رااگرچمع میکردن درهرشهری میشدحداقل10تابی خانمان رااسکان دادوزیر سقف برد.ولی متاسفانه........................

وقتی ازسرکاربرمی گشتم حواشی ساعت 5تمام خیابانهاشبیه زباله دانی شده بود.لیوانهای یکبارمصرف،ظرفهای آش، پوست شکلات، جلدآبمیوه، ......روی زمین راسرتاسرپوشانده بود.آیاواقااین کارهاسودی هم دارد؟چرامردم اینقدرفرهنگ ندارند(منظورم با همه نیست)که حداقل زباله ها را روی زمین پرت نکنند.اگه امروزمیدیدین یادکلونی ها واجتماعات زنبورهای کارگرویامورچه هایی که ردیف میشن تاغذارابه لانه ببرند افتاده بودم.آخه نمیدونین چه ترافیکی بود.دست کم دریک خیابان 5000نفرآمده بودند.ای کاش قدری هم راجع به نظافت شهربه مردم هشداروآموزش داده میشد.راستش بیشترازهمه دلم برای کارگرهای شهرداری سوخت.البته اینهایی که میگم تا ساعت 5اتفاق افتاده بودبعدش خدامیدونه چقدرآشغال روی زمینهامونده بود.....نمیدونم چرافقط ایرانی هااین طوری هستند!!!

ولی واقعابخاطرخیلی چیزهاآه کشیدم.ولی افسوس فایده ای نداره.


کلمات کلیدی:
 
UNEP
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧  

هدف ازتشکیل وفعالیت های UNEP:

هدف ازتشکیل:

باتصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،این برنامه به منظورهدایت وتشویق ومشارکت وهمکاری کشورهای مختلف برای بهبودوارتقا سطح زندگیشان بدون به مخاطره انداختن حقوق نسلهای آینده ایجادشده است.

فعالیت های UNEP:

·      تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی وارزیابی محیط زیست جهانی وارزیابی محیط زیست منطقه ای وتسریع ایجادهمکاری برپایه توانایی هاوظرفیت های تکنولوژیکی وعلمی موجود،اطلاع رسانی وهشداربه موقع درپدیده های زیست محیطی.

·      توسعه قوانین بین المللی زیست محیطی: منطبق بااهداف توسعه پایدارباتوجه به معاهدات بین الملل موجوددرزمینه محیط زیست.

·      گسترش بکارگیری واجرای قوانین،مراقبت ازمحیط زیست،توسعه خدمات زیست محیطی،موافقت نامه های بین المللی

·      هماهنگی کامل وانطباق فعالیت های زیست محیطی باسیستم ملل متحد(UN)وایفای نقش به عنوان آژانسی که فعالیت های اجرایی آن براساس مقایسه فوایدعلمی واصول فنی باشد.

·      ایجادآگاهی بیشتروسهولت درهمکاری موثربین بخشهای مختلف جامعه وعوامل دست اندرکارمحیط زیست بین المللی وخدمات به عنوان یک رابط موثر بین جوامع علمی،سیاست گزاران محیط زیست درسطوح ملی وبین المللی.

·      تهیه خط مشی وسیاست وخدمات مشاوره ای درموردسازمانهای دولتی ودیگرسازمانهای وابسته درموردامورزیست محیطی.

 

 

 


 
خشک شدن تالاب باباعلی
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧  

خشک شدن تالاب باباعلی درمهاباد

به گزارش شبکه خبر،تالاب باباعلی نیزخشک شد.امروزدرتاریخ21/5/87ازشبکه خبری ایران(شبکه6) شنیدم که تالاب باباعلی درمهابادخشک شدامادلیلی برای خشک شدن این تالاب عنوان نشدامااگردلایلی راکه برای خشک شدن تالاب وجودداردرابخواهیم برشمیریم میتوانید به دو پست قبلی رجوع نموده که درآنجامطلب رابطورکامل شرح داده ام.متفکرسوالچشمک


کلمات کلیدی: تالاب باباعلی ،مهاباد
 
اخبارنگران کننده ازلار
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧  

اخباری نگران کننده ازمحدوده حفاظت شده سدلار:

دیروزبایکی ازمحیط بانان منطقه صحبت کردم درموردوضعیت لاروهمچنین مدیریت آن.وی گفت که هم اکنون این منطقه دروضعیت بسیاربدی است .ایشان گفتندبدلیل شکارهای بامجوز وبدون مجوز که درهردوشکل آسیب های غیرقابل جبرانی رابه منطقه واردکرده محیط بانان هم ازوضع بدی برخوردارشده اند ودرگیری های تندومتوالی میان محیط بانان ومتجاوزان ایجادشده که به طنش های این منطقه دامن زده است.ازجمله اینکه:راه  عبوری این منطقه صعب العبوراست برای رفتن به این منطقه بایدازیکسری ادوات وتجهیزات خاص استفاده کردوبرای رفتن به ارتفاعات ازاسب،قاطر،الاغ استفاده میشود.شکارچیان کل وبز دراین منطقه دست به تعدادزیادی شکارمی زنند درصورتی که همه آنها راباخودنمی برند.مثلا اگر3تارازخمی کنند1راس ازآنها را سوارقاطرکرده باخودپایین می آورند ودوتای دیگرباآن حال رها شده وجان میبازند.بعضی دیگر ازخودسدبه طوربسیار ناشیانه وغیرحرفه ای دست  به صیدمیزنند.بطوریکه باخودموادمنفجره میبرندمثل ترقه ونارنجک های جنگی وآنهارا درآب انداخته وموجب میشوندماهیها بمیرندوروی آب بیایندکهبازهم همه آنها راباخودنمی برند وبه گفته این محیط بان محترم بقیه آنها به همان حال میمانند.تعدادمحیط بانان این منطقه بسیارکم است .به گفته خود ایشان در چندروز اخیر درگیری های شدیدی میان محیط بانان ومتجاوزان به این منطقه صورت گرفته بود که منجر به صدمه دیدن چندتن ازاین محیط بانان شده بود.ایشان گفتندکه ازاواسط خردادماه تا اواسط آذرماه این مشکلات وجوددارد.امادربقیه فصول یعنی زمستانها منطقه تقریبا آرام است.آن هم بخاطر امکان پذیرنبودن رفت وآمدهاست.بااین وضع موجودنمیدانم ازچه چیزی بایددفاع کرد؟گلستان،خجیر،لار،شادگان،انزلی،......!!!!

باتوجه به اینکه اصلا دراین فصل نمیتوان ازلارماهی صیدکردچون فصل تخمریزیشان است.نمیدانم چطورانسانهایی پیدامیشوندکه اینقدرکورکورانه به همه چیز نگاه میکنند!!!!!!!!!


کلمات کلیدی:
 
تالاب انزلی
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب انزلی :

درساحل جنوب غربی دریای مازندران گسترده است.محدوده آب تالاب بیش از100کیلومترمربع است که آب رودها،نهرها،زهکش های کشاورزی،واقع شده درحوزه های آبریزبه آن می ریزند.ارزش های زیست محیطی واقتصادی تالاب انزلی نقش ویژه ای درجغرافیاوحیات اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی-سیاسی استان دارد.نقش علمی تالاب درزمینه های مختلف جانورشناسی- گیاهشناسی-زیست محیطی- حائزاهمیت است.محیط آبی  وزنده تالاب انزلی بستری مطلوب برای تخمریزی انواع ماهیان رافراهم  ساخته است.این ماهیان  هم به عنوان منبع غذایی وهم ازلحاظ اقتصادی مهم اند.بیش از20گونه ماهی درتالاب انزلی وجودداردکه 11گونه آنهابومی، 8گونه مهاجر، 1گونه نیمه مهاجراست.ماهیان مهاجرمثل ماهی سوف، ماهی سفید که برای تخم گذاری وزادو ولدبه تالاب می آیندوبه دریابازمیگردند.ماهیان بومی مثل ماهی کپور،اردک ماهی به طوردائم درتالاب زیست میکنند.ازدیگرماهیان این تالاب لای ماهی- کپور- سفید- سوف- سیم- اردک ماهی- ماش هستند.تالاب انزلی یکی ازبهترین ومناسبترین زیستگاه برای پرندگان مهاجرمثل قو،غاز،اردک،مرغابی،دیگرپرندگان شناگردرپیرامون آن زندگی موقتی راانتخاب میکنند.هم اکنون این تالاب دروضع بسیاربداکولوژیکی قراردارد.به دلیل مدیریت ناصحیح  واستفاده نکردن ازنظرات کارشناسان  درزمینه واردکردن برخی ازگونه هامثل گیاه آزولا که اکسیژن تالاب رامصرف کرد، یوتریفیکاسیون ایجادشدوسایرگونه هایی که نیازبه اکسیژن داشتندازبین رفتند.دخالت های غیرکارشناسانه وزارت راه برای احداث جاده وعبورآن ازمیان تالاب که اندک نمای باقی مانده ازآن راهم نابودمیکندوهمچنین میدانیم که این تالاب درفهرست مونتروقرارداردوهیچ اقدامی هم درزمینه احیای آن صورت نگرفته ومتاسفانه دیریا زود نام آن ازکنوانسیون رامسرحذف خواهدشد.

به زودی عکس های مرتبط دروبلاگ قرارداده خواهدشد.


کلمات کلیدی:
 
عرضه گل لاله تالابی ممنوع شد.
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧  

عرضه گل لاله تالابی ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری فارس،رئیس سازمان محیط زیست گیلان دراین باره گفت:طبق اخطاریه ارسال شده به رئیس صنف فروشندگان گل ،سموم وخدمات کشاورزی،تنهایک هفته مهلت باقی است.تاصنوف گل فروشی ازعرضه گل لاله تالابی خودداری کند.کامران زلفی نژادافزودمتاسفانه به دلیل همکاری نداشتن شهروندان چندسالی است که برخی سودجویان به صورت قاچاق این گل راازمناطق تالابی استان تهیه ودرمراکزعرضه گل درکشوربه فروش میرسانند.که این کارطبق ماده 10قانون شکاروصیدومدیریت مناطق 4گانه به نوعی برداشت ازاین مناطق تعبیرشده ومشمول پیگردقانونی است.وی تصریح کردکه هم اکنون میزان تقاضای این گل درحوزه عمومی جامعه به شدت افزایش یافته ودراداره کل محیط زیست گیلان با رایزنی های فرهنگی باگروههای مختلف درصدد محدودکردن دامنه تقاضای آن درسطح جامعه است.زلفی نژادبابیان اینکه تقاضای عمومی مکانیسم تعرض به کلونی های گل لاله تالابی راساماندهی میکنداظهارداشت این اداره کل ازمردم شریف ایران تقاضاداردتابه این گل به عنوان میراث طبیعی کشوربنگرندوتنهابرای جلوه گری آنی آن برروی دسته گل های احتمالی راضی به ازبین رفتن کلونی های باارزش این گل نشوند.رئیس سازمان محیط زیست گیلان افزوداگرچه این گل ومیوه آن ازجذابیت سحرانگیزی برخورداراست ولی جلوه زیباتروکارامدتر آن هنگامی است که آن را درتالابها به نظاره نشسته واجازه کارکرد اکولوژیک رادرعرصه های طبیعی به آن بدهیم.گل لاله تالابی یکی از مهم ترین عوامل تصفیه موادشوینده درتالابهاست وباسطح جذب بالای فسفرکمک شایانی به خودپالایی این مناطق میکند.همچنین میوه گل لاله تالابی به شدت موردعلاقه پرنده قواست.ریشه وساقه های درهم پیچیده آن مامن بسیارمناسبی برای تخم ریزی انواع ماهیان وپناهگاه برای لاروهای ازتخم بیرون آمده است.اندام زایا وتنفسی گل لاله تالابی خارج ازآب وسایراندام هادرآب غوطه ور است.اداره کل محیط زیست گیلان وگارد اجرایی آن طبق ماده10قانون شکاروصید ازتاریخ13مردادماه جاری نسبت به جمع آوری این گل دربازارمعرفی به مراجع قضایی اقدام میکند


کلمات کلیدی:
 
تالاب زریوار
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب زریوار(مریوان)

این تالاب درفاصله3کیلومتری شمال غربی مریوان واقع شده است.وسعت تالاب به دلیل تغییرات حجم آب درفصول مختلف متغیر است.حداقل عمق آب  درحدود 2متروحداکثر6متراست.محیط تالاب حدود5/22کیلومترمربع است.آب تالاب شیرین وازتعدادی چشمه های کف جوش ونزولات جوی تامین میشود.گیاهان آبزی وحاشیه ای ازجمله هزارنی ،نیلوفرآبی ،لوئی،جگن،نعنا،گندمیان وهمچنین زیستگاه مناسبی برای جانداران ازجمله ماهیهاپرندگان وپستانداران است.ازپرندگان مهم این تالاب می توان به اردک سرسبز،اردک ارده ای،غازپیشانی سفیدکوچک،حواصیل خاکستری،حواصیل ارغوانی،باکلان،کشیم بزرگ،کشیم کوچک.

ازپستانداران بزرگ میتوان به گرازو گربه وحشی اشاره کرد.ماهیان بومی:گونه هایی ازسیاه ماهی خالدار،سیاه ماهی معمولی،عروس ماهی رانام برد.ازعوامل تخریب کننده این تالاب صیدبی رویه ماهیان وپرندگان این تالاب است.این دستاوردها اگرچه اقتصادی است وبیشتربه دست بومیان منطقه صورت میگیرداماکاملا غیرقابل بازگشت اند.این تالاب به نظرمن وبسیاری ازکارشناسان زیباترین تالاب ایران است..البته هریک ازتالابهای ایران ازنظرزیبایی جایگاه خاصی دارند.امامتاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح دچاروضعیت بحرانی شده اندومسولان به نظاره نشسته اند!امروزه تغییروتبدیل تالابها برای گسترش اراضی کشاورزی فقط درکشورهای جهان سوم که سطح دانش پایینی دارندصورت نمیگیرد.بلکه اغلب کشورهای جهان دچاراین بیماری هستند.

ازعوامل کلی که تالابهارادرخطرنابودی قرارداده اندمیتوان به عواملی که دفترمطالعات تالابهای آسیاجمع بندی نموده به موارد زیراشاره کرد:

1)اختلالات عمومی زیستگاهی دراثرفعالیت های انسان نظیرتوسعه غیرمجازاماکن مسکونی وکشاورزی ،برمبنای گزارشات موجود27% ازمهم ترین زیستگاههای تالابی جهان تحت تاثیراین نوع فعالیت قراردارند.

2)زهکشی وتعیین وتبدیل تالابهابرای  استفاده های کشاورزی .این نوع فعالیت 23%تالابه راتحت تاثیرقرارمیدهد.

3)آلودگی تالابها بویژه دراثرفعالیتهای انسانی نظیرفاضلابهای صنعتی،خانگی،آفت کشها.این نوع فعالیت 20%تالابها راتحت تاثیرقرارمیدهد.

4)بهره برداری بی رویه ازمنابع آبزی وماهیان که این فعالیت 19%تالابهاراتحت تاثیرقرارمیدهد.

5)بهره برداری بی رویه وقطع وبرداشت تجاری جنگل های مانگرو وجنگل های باتلاقی آب شیرین17%راتحت تاثیرقرارمیدهد.

6)تخریب آبخیزها وفرسایش خاک ورسوب آنهادرتالابها که این فعالیت ها15%راتحت تاثیرقرارمیدهد.

البته درطبیعت این تهدیدهامتفاوت هستند.درآسیای جنوبی میتوان به تبدیل تالابها به بسترهای نمک وتغییرتالابه برای استفاده منابع آبی برای کشاورزی،استفاده های صنعتی،خانگی،آلودگی ناشی ازآفت کشها،فاضلابها،چرای بی رویه ،یوتریفیکاسیون(Utrification)است.درحالیکه درآسیای شرقی عامل عمده تهدیدکننده بهره برداری بی رویه از جنگلها وقطع آنهاست.

ازدیگرفعالیت های مخرب درتالابها میتوان به بهره برداری ازمعادن،اکتشافات نفت،تبدیل تالاب به استخرهای پرورش آبزیان ،صیدبی رویه آبزیان،صیدشکاربی رویه بویژه ازطریق وسایل غیرمجازنظیراستفاده ازمواد منفجره،وجمع آوری تخم پرندگان رامی توان نام برد.درسطح منطقه ای عمده ترین عامل تهدید،تغییرکاربری اراضی تالابی است.برای حفظ وحراست ازتالابها وارزشهای اکولوژیکی واجتماعی تالابها ضروری است که درسطح ملی ومنطقه ای اقدامات هماهنگی صورت بگیرد[DU1] .


 [DU1]


کلمات کلیدی:
 
طرح خشک نمودن خورشیدی پسماندهای فضولات
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧  

طرح خشک نمودن خورشیدی پسماندهای فضولات:

ییس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی از آغاز طراحی "خشک کن خورشیدی پسماندهای فضولات تصفیه خانه" توسط پژوهشگران این واحد خبر داد.

دکتر رضا شاهین فر در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: با اجرای این طرح روند خشک شدن محصولات حاصل از شبکه‌های فاضلاب شهری کوتاه تر می شود که علاوه بر صرفه اقتصادی اجرای آن از نظر بهداشتی نیز مفید است.

وی توضیح داد: با توجه به این‌که محصولات حاصل از شبکه‌های فاضلاب شهری پس از جمع آوری و فرآوری میکروب‌زدایی باید خشک شده و به عنوان کود در اختیار کشاورزان قرار گیرد اما در سراسر کشور بویژه در شهرهای بزرگ سیستم های فاضلاب نصب شده با مشکل خشک کردن فضولات پس از فرآوری تصفیه خانه مواجه هستند.

وی ادامه داد: از سویی در اثر بارندگی در فصول بهار، پاییز و زمستان به علت باز بودن سطح حوضچه‌های خشک کن فضولات، نزولات آسمانی به این حوضچه‌ها وارد شده و زمان خشک کردن را افزایش می دهند.

رییس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی افزود: در پروژه خشک کن خورشیدی می توان با استفاده از انرژی خورشید و باد، فضولات حوضچه‌ها را خشک و زمان خشک شدن را چند برابر کوتاه تر کرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از نظر اقتصادی به صرفه بوده و از نظر بهداشتی نیز به دلیل کاهش زمان خشک کردن اجازه رشد مجدد باکتری‌ها را نمی دهد.

شاهین‌فر اعتبار اجرای عملی این طرح به صورت یک واحد مستقل در قالب یک طرح پژوهشی را حدود یک میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این طرح به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب استان اجرا و برای تکمیل به کمیته بند دال ماده 45 وزارت علوم ارسال شده است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی گفت: مطالعات و طراحی طرح خشک کن خورشیدی پسماندهای فضولات تصفیه خانه ها انجام شده و طی این قرارداد عملیات اجرایی طرح اصلی نیز آغاز شده است.

شاهین فر خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح در استان می توان آن را در سراسر کشور اجرا کرد و چون تاکنون مشابه این طرح با این کیفیت انجام نشده می توان با ثبت آن در سطح داخلی و بین المللی امتیازش را برای همکاران طرح در استان گرفت.

وی با ذکر این‌که این طرح با همکاری جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و سازمان آب و فاضلاب شهری استان اجرا می‌شود ابراز امیدواری کرد که پروژه تا شش ماه آینده به نتیجه برسد.

رییس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی ضمن اشاره به امکان انجام طرح‌های مشابه برای کلیه سازمان های سطح استان جهت ارتقای علمی و عملی خدمات قابل ارایه، بر ضرورت استفاده از توان علمی بومی توسط مدیریت های استان تاکید کرد.


کلمات کلیدی:
 
بازهم تخریب محیط زیست
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧  

بازهم تخریب محیط زیست!!!!!!!!!!!

تازه ازسفرآذربایجان غربی وکردستان برگشته ایم.امروزبه چشمه سیاه سنگ (واقع درمشاء)در5کیلومتری دماوندرفتیم.متاسفانه باصحنه های بسیاردلخراشی روبروشدیم.آب چشمه خشکیده بود.ازحدود300مترآنطرف ترآب سیاه رنگی که بسیاربدمنظره بودعبورمیکرد.محل اطراف چشمه قبلی پراززباله های پلاستیکی بودکه تجدیدناپذیرند.به حال برهنگی فرهنگی ملت افسوس خوردم.بعدازاین قضایاازیک آقایی که دراطراف آن چشمه به کارمشغول بودسؤال کردیم که چرااین اتفاق افتاده؟ایشان درجواب گفتند:{بخاطراحداث تونلی که راه تهران رابه شمال  نزدیکترمیکند.درحالیکه هیچم ازاین خبرانیست.لازمه که به عرضتون برسونم که درطول چندسال اخیر این تونل700مترپیشروی داشته.خنده داره ،مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟حالابگذریم ازاین حرفها.امسال دماوندباکلی کمبودآب مواجه بود.باورتون میشه؟دماوندوبحران آب؟به علت پوسیدگی خطوط انتقال آب.که اگرآب همین چشمه که ازدل سنگهای خارابیرون می آمدرابه داخل شهرهدایت میکردندبس بود.اماکوگوش شنوا؟وکجاهستندکسانی که برای نظر کارشناسان ارزش قائل باشند.این چشمه دارای آبی بودکه اگر1دقیقه دستتو توش میگذاشتی یخ میزدی.جای خیلی بکر وقشنگی بود.یه آبشارقشنگو درست کرده بودکه از بالای سنگها میریخت پایین.بماندکه کلی ازدرختان ودرختچه های منطفه از آب اون تغذیه می شدند.این آب ازداخل یک غاربیرون می آمد.بسیارمنظره جالبی داشت.اما افسوس که دیگه بایدخوابشو ببینیم.البته آبشومیشه دیداونم به رنگ سیاه چون باپودرسنگی که ناشی ازاحداث تونل هست قاطی شده.حالاآیامیشه انتظارداشت که یه روزی چشمه ای هم باقی بمونه؟حالابماندکه تالاب انزلی راباکشیدن جاده ای که ازوسطش میگذره نابودمی کنندویاپارک ملی گلستان که چه بلاهایی که به سرش نیاوردن.بقیه اش راهم که میدونید.فاتحه محیط زیست راخوندن.ولی ما نمیگذاریم.

 

 

 

 


کلمات کلیدی: سیاه سنگ
 
 
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

مامیخواستیم ازدرختهاکاغذوقلم بسازیم

                                                  بنویسیم تابمونیم پشت سایه جون نبازیم

آینه هااونجانبودندتاببینیم که چه زشتیم

                                           رودرخت بانوک خنجرزنده باددرخت نوشتیم.

اگه حرفموشنیدی جنگلونده به پاییز

                                              کاری کن درخت باغچه تن نده به خنجرتیز

باجوونه ها یکی شوپربکش نگوکه سخته

                                                   جنگل تازه به پاکن هریه آدم یه درخته.


کلمات کلیدی:
 
آیاازحقوق خودباخبرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

دوستان عزیزآیاازحقوق طبیعی خودباخبرید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ماانسانها حق حیات داریم.پس چرابایدمواهب طبیعی رااینگونه به دست تخریب بدهیم؟جنگل ها- دریاها- رودخانه ها همه وهمه مثل مازنده اند.نفس میکشندچرا قدرشان رانمیدانیم وآنها رابه دست ناجوانمردانه بعضی انسانهای نادان سپرده ایم،بی آنکه حتی کوچکترین گامی درزمینه حقوق طبیعی مابردارند.جنگلهای شمال کشورکه روزبه روزبیشترمنحدم میشوند.خودتان که بهترمیدانیدسیرتخریب صعودی جنگلهابه دست یکسری انسانهای نابخردهرروزشدت بیشتری می یابد.واقعاآیابایدسهم مادردریای خزرکمتروکمترشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیابایدجنگلهارابخاطراحداث اتوبان نابودوقلع وقمع کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیابایدبخاطراحداث تونل درجاده هراز که 8سال است 700مترپیش روی داشته چشمه قشنگ سیاه سنگ که بسیاردیدنی ومکان بسارجالبی برای سیاحت بودراازبین برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیابایدمیانکاله راباکشیدن خط لوله گاز که درست ازچندمتری آن میگذردنابودکرد؟چرانبایدبه فکرتالاب زیبای زریوارباشیم؟آیاتاکنون اقدامی ازطرف سازمان محیط زیست کشوربرای احیای تالاب شادگان- انزلی- پریشان ودشت ارژن فارس صورت گرفته است؟تاکی قاچاق چوب ادامه دارد؟تاچه زمانی دست متجاوزان درخجیروسرخه حصاردیده میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینهاسؤالاتی است که هرکدام ازمابایدازوجدان خودبپرسیم !!!!!!!!!!!!!!!!وهمچنین ازاصل50قانون اساسی.......!!!!!!!!!!!!شایداگه مقنن الان دوباره میخواست اون قانون را وضع کنه صدتاتبصره وپروتکل بهش اضافه میکردتادست همه متجاوزان بازبمونه.چون الان قانون نه اجرامیشه ونه اهمیت نداره.

تاکی میخواهیم به این وضع ادامه بدهیم؟البته انسانهای آگاهی هم وجوددارند که دراین میان دلشان به حال هم نوعانشان میسوزد.کاش که میشدتوزندگی ماخودمون باشیم وبس.تاکی بجای خودمون نقابمون حرف بزنه؟تاکی به حقوق محیط زیست،نه بهتربگم حقوق طبیعی خودمون احترام نگذاریم؟ای کاش فقط هرکدوم ازما یک کم به سرنوشت خودمون نه،به سرنوشت نسلهای آینده فکرمیکردیم اون وقت میتوانستیم یک قدم جلوترباشیم. بهتره هرانسانی واقعیت درون خودشوپیداکنه اون وقته که هر یک نفرمیتونه سرنوشت ده هانفرراتغییربده.

رعایت حقوق محیط زیست =توسعه پایدار


کلمات کلیدی:
 
کنفرانس ریو
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

کنفرانس ریو:

این کنفرانس مهم بین المللی ازتاریخ3تا14ژوئن سال1992باشرکت 150تن ازنمایندگان کشورهادرریودوژانیرو برزیل برگزارشد.این کنفرانس بزرگ جهانی به اجلاس زمین یاهمایش ریومعروف گردید.ازجمله مهم ترین دستاوردهای این اجلاس مواردزیراست.

1)دستورکار21

2)بیانیه اصولی ریوپیرامون محیط زیست وتوسعه

3)اصل جنگل وامضای دوکنوانسیون مهم شامل کنوانسیون تنوع زیستی وکنوانسیون تغییرات اقلیمی.


 
حقوق محیط زیست
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

تعریف حقوق محیط زیست:

یکی ازجوانترین ومهم ترین شاخه های حقوق عمومی است.اهمیت این رشته بیشترازاین جهت است که باحیات وسلامتی انسان ،بطورمستقیم ارتباط دارد.بدین لحاظ که حقوق محیط زیست هم درعرصه داخلی وهم درعرصه بین المللی جایگاه ویژه وارزنده ای دارد.این رشته ودامنه آن درحال گسترش است.ازآنجاکه مشکلات زیست محیطی به عنوان معضل بین المللی درتمامی جوامع مطرح میشود،بی شک  تلاشهای مشابه ویکسانی درسطح جهان برای مبارزه بااین مشکلات درجریان است که به تکنیکی بودن حقوق محیط زیست وحفظ استانداردهای خاص درمورداندازه گیری علمی آلودگی هواوسایرآلاینده ها اشاره کرده است.بطورکلی حقوق محیط زیست (Invironmental law)عبارتست از مجموعه ای قواعدی که درارتباط باحفظ محیط زیست وروابط انسان ومحیط باشد.حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان سلسله ای ازقواعدعرفی وقراردادی بین المللی ازجدیدترین وگسترده ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط تابعان حقوق بین الملل درزمینه حفاظت ازمحیط زیست ایجادشده است.


کلمات کلیدی: تعریف حقوق محیط زیست
 
پروتکل کیوتو
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  

پروتکل کیوتو:

پروتکل کیوتو درراستای کنوانسیون تغییرات آب وهوادرسال1997به امضارسید.مطابق این پروتکل کشورهای Annex1موافقت کردندکه انتشارگازهای گلخانه ای راحداقل روی هم رفته 5%نسبت به سال1990ودربازه زمانی 2008تا2012کاهش دهند.گازهای گلخانه ای مندرج درپروتکل کیوتوعبارتنداز:دی اکسیدکربن-متان-نیتروس اکسید-هیدروفلوروکربن ها-پرفلوروکربن ها-سولفورهگزافلورایدها.پروتکل کیوتوبرای کاهش گازهای گلخانه ای رویکردجدیدی رابنیادنهاد.مثلET,CDMکه این مواردبرای تشویق اجرای پروژه های مشترک کاهش انتشاربین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه است.ایران درسال1996به معاهده تغییرات آب وهواملحق شددرحالیکه درسال1992رسماآن راامضانمودودرسال2005بطوررسمی به این پروتکل پیوست.ایران همانندسایرکشورهای درحال توسعه مطابق مفادمعاهده تغییرات آب وهواوپروتکل کیوتوتعهدی برای کاهش گازهای گلخانه ای نداردولی میتوانددرپروژه های توسعه پاک مشارکت نموده یا به صورت داوطلبانه درخصوص برآوردملی انتشارگازهای گلخانه ای درکشورخوداقدام نماید.میدانیم که مجلس این پروتکل راپذیرفته اماشورای نگهبان هنوز ازآن حمایتی ننموده است.اما ایران رسما عضواین کنوانسیون است.


کلمات کلیدی: پروتکل کیوتو
 
یک سخن
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧  

خداراشکرمیکنم چون آنچه راکه می خواهم به من نمیدهد.


کلمات کلیدی:
 
لیست مونترووتالبهای ایران درآن
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧  

لیست تالابهای مونتروایران:

1)تالاب انزلی

2)تالاب آلاگل-آلماگل-آجی گل.

3)تالاب  پایانه جنوبی هامون پوزک

4)تالاب هامون صابری وهامون هیرمند

5)دریاچه نیریز(بختگان)وتالاب کمجان فارس

6)شادگان،خورموسی

7)تالابهای شورگل،یادگارلو،درگه سنگی

مجموع این 7سایت مساحت586900هکتاررادربرگرفته است.

کشورهایی که دارای فهرست مونترو هستند موظف به احیای مجددسایت وجلوگیری ازتغییرات اکولوژیکی آن می باشند.درغیراین صورت سایت مذبورازلیست سایت های کنوانسیون رامسرحذف خواهدشد.لازم به ذکراست مقردائمی این کنوانسیون رامسردرسوئیس است.متاسفانه ایران باداشتن تالابهایی که روزبه روز روبه انحطاط میرونددراین لیست ازجایگاه ویژه ای برخورداراست.ایران7سایت دراین فهرست سیاه دارد.متاسفانه به جای آنکه به احیای این تالابها پرداخته شودهنوزهم هیچ اقدامی برای بهبودوضعیت این تالابهاصورت نگرفته است.میدانیم که دراین صورت احتمال حذف این تالابه ازفهرست کنوانسیون رامسر بسیاربالاست.البته تالابهای ایران به دلیل نبودمدیریت درست وفقدان استفاده مراجع ذیربط ازنظرات کارشناسان روزبه روز رو به انحطاط میروند.برخی ازاین دلایل به نظر من عبارتنداز:فقدان علم مدیریتی برای حفاظت ازتالابها،کمبودآموزشهای مردمی بویژه به بومیان منطقه وتوجیه آنهاوبکارگیری آنهابرای حفاظت ازتالاب بادادن تسهیلات کافی به آنان،صیدبی رویه آبزیان وزیستمندان باارزش تالابی که بسیاری ازآنهاروبه انقراض اند،شکاربی رویه پرندگان آبزی وکنارآبزی تالابی ،ریختن فاضلاب های صنعتی به داخل تالابها،استفادا ازآب تالابه برای کشاورزی،استفادا ازآب تالابهابرا ی کارخانجات مثلاخنک سازی توربینها ودستگاهها،استفاده ازسموم کشاورزی وآفت کشهاوکودهای شیمیایی درتالابها،جابجایی زیتمندان تالابی درزمینه اقتصادی وبطورکلی کمبوداطلاعات کارشناسانه دراین زمینه.

تالاب امیرکلایه،میانکاله،زریوار،چغاخورهم اکنون دروضع بسیاربدی به سرمی برند.


 
کنوانسیون رامسرواهداف آن ومستندات قانونی سازمان محیط زیست
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧  

کنوانسیون رامسر:این کنوانسیون درسال 1971(1350ه.ش)درشهررامسراستان مازندران کشوردرجریان برگزاری یک اجلاس بین المللی باعنوان کنفرانس  بین المللی حفاظت ازتالابهاوپرندگان مهجربه امضای مقامات18کشورجهان رسیدوبرای امضای کشورهای دیگربه سازمان یونسکوسپرده شده ودرسال1975لازم الا جراشد.عنوان رسمی این کنوانسیون رامسرعبارتست ازکنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی بویژه  تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی که به طوراختصاربه آن کنوانسیون تالابها می گویند.

اهداف این کنوانسیون بر3محوراصلی بناشده است.1)تعیین  تالابهای بین المللی باعنوان سایت های رامسر،حداقل یک تالاب درهرکشورعضو2) استفاده  عقلانی وخدمندانه ازتالابهادر محدوده کشورهای عضو3)همکاری بین المللی کشورهابایکدیگربرای حمایت ازاستفاده پایدارازتالابها.

تاماه سپتامبر2000تعداد153کشوربه این کنوانسیون پیوسته اندومجموعا1629تالاب به عنوان سایتهای رامسربه ثبت رسیده است.انگلستان باداشتن165تالاب ازنظرتعداد،کاناداازنظرمساحت  رتبه اول راداراهستند.کنوانسیون رامسردارای 2سندالزام آورباعنوان پروتکل پاریس والحاقیهReginaاست.دبیرخانه این کنوانسیون درشهرگلندسویس است وشعبه دیگرآن درانگلستان است.

مستندات قانونی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست

1)ماده1قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب سال1353به استنادماده1قانون حفاظت محیط زیست به موجب این ماده مذکوراختیارات ومسولیت سازمان دریک طیف گسترده  دربرگیرنده کلیه اموراجرایی ونظارتی دربرگیرنده کنترل آلودگی انسانی جلوگیری ازتخریب محیط زیست طبیعی است.

2)ماده 1قانون شکاروصید مصوب سال1346نیزامرحفاظت وحمایت ازجانوران وحشی را یکی ازوظایف اصلی سازمان میداند.

3)درقوانین دیگری مانندقانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوامصوب سال1374

4)قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361

5)آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب ومفادی ازقانونهای 3و4توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی کشورایران.

6)اخیرادرقانون مدیریت پسماندها وظایف سازمان درزمینه حفاظت ازمحیط زیست  مشخص شده است.درنتیجه آنکه قانوناسازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اصلی ترین رکن دولتی  ومرجع صالح ملی برای حفاظت ازمحیط زیست شناخته میشود.وحدوداختیارات ووظایف آن نیزطبق قوانین ومقررات جاری درکلیه امورمربوط به محیط زیست انسانی(پیشگیری وممانعت ازانتشارآلودگیها)وهمچنین محیط زیست طبیعی(عمدتادرزمینه حفاظت ازحیات وحش ،زیستگاههایواکوسیستم های خاص متمرکزشده است.می توان گفت سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه دولتی است که دارای شخصیت حقیقی وحقوقی مستقل بوده وتحت نظر ریاست جمهوری قراردارد.ورییس آن معاون رئیس جمهوراست.

 


کلمات کلیدی:
 
اصل50قانون اساسی
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧  

اصل50قانون اساسی:

درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروزونسلهای بعدبایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشندوظیفه ی عمومی تلقی میشود.ازاینروفعالیت های اقتصادی وغیرآن که با آلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکندممنوع است.


کلمات کلیدی: اصل50قانون اساسی
 
هیدرولوژی
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

  آب مایعیست که حیات بدون آن میسر نیست و محور اصلی علم هیدرولوژی (آبشناسی) را تشکیل می دهد. مولکولهای آب از اتمهای اکسیژن وهیدروژن تشکیل شده و توسط پیوند هیدورژنی به هم متصل می شوند .اتمهای مذکور خود توسط نیروی کووالانس به هم متصل شده اند و فرمول شیمیایی مولکول آب H2O است . اتمهای هیدروژن دارای بار مثبت با زاویه ای نزدیک به 105 درجه دور اتم اکسیژن با بار منفی را گرفته اند و این وضعیت حالتی قطبی به این پیوند می دهد. دیمانسیون بالک آب در دمای 20 درجه سانتیگراد برابر 2100000000 نیوتن بر متر مربع است.
 آب  ماده ای است بی رنگ ، بی بو، بی طعم ، در حالت خالص دارای
PH تقریباً 7 ، چگالی تقریباً 1g/cm ( در دمای 25 درجه سانتیگراد و فشار 1 اتمسفر) ، در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید و در 4 درجه کاهش چگالی می دهد و در صفر درجه یخ می بندد.
 

 

 

 

 

 

 آب  تنها ماده طبیعی است که به سه حالت جامد، مایع و گاز(بخار) بطور طبیعی در کره زمین پیدا می شود. در حالتی که تبدیل به یخ می شود یخ چگالی کمتری نسبت به آب سرد دارد بنابراین یخها ر وی آب شناور می شوند. از طرفی نوعی عایق در سطح تشکیل می شود و دمای آب در مناطق میانی تعدیل می شود. آب کشش سطحی بسیار بالایی دارد. به عبارت دیگر آب چسبنده و الاستیک است و تمایل دارد که بجای پخش شدن، بصورت فشرده و قطره‌ای باشد. کشش سطحی یکی از دلایل خاصیت مؤینگی آب است و باعث می‌شود تا آب و مواد محلول موجود در آن در داخل ریشة گیاهان و مویرگهای بدن انسان و آوندهای گیاهی حرکت کند. مسئله تغییر حجم هنگام تبدیل به یخ شدن در طبیعت بسیار مهم است بعنوان مثال پدیده هائی چون تخریب فیزیکی، هوازدگی سنگها و متلاشی شدن لوله های انتقال آب از اثرات این پدیده است. آب خالص تقریباً بو، مزه و رنگ ندارد.

 

 

 

 

 جرم مخصوص که بصورت جرم در واحد حجم تعریف می شود برای آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته می باشد.
 

 

 وزن مخصوص

 

نیروئی که  جاذبه زمین بر واحد حجم وارد می کند و با دیمانسیون ML-2T2 نمایش داده می شود برای آب برابر 9810 نیوتن بر متر مکعب است.

 

 

 

 

 

  چگالی یک جسم نسبت بین دانسیته یا جرم مخصوص یک جسم به دانسیته آب در دمای استاندارد 4 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر است، بنابراین چگالی آب یک است. چگالی بدون دیمانسیون می باشد.
 

 

 لزجت خاصیتی از سیال است که به موجب مقاومت در مقابل تغییر شکل زاویه ای پدید می آید. این ویژگی متاًثر از نیروی پیوستگی (رابطه بین مولکولهای همجنس) و چسبندگی (ارتباط بین مولکولهای همجنس) مولکولهاست. آب یک سیال نیوتونی محسوب می شود زیرا رابطه میان تنش برشی و تغییر شکل آن تقریباً خطی است. دیمانسیون لزجت ML-1Tمی باشد. آب بواسطه اثر موئینگی در مقابل نیروهای کشش سطحی که در سطح مشترک آب و هوا وجود دارد مقاومت می کند. کشش سطحی باعث می شود تافشار داخل قطر مایع بیش از خارج آن باشد.

  • کشش سطحی آب: که با سیگما مشخص می شود در دمای 20 درجه برابر 0.073 نیوتن بر متر است.
  • لزجت دینامیک : این پارامتر که به لزجت مطلق هم شناخته می شود، در دمای 20 درجه برای آب 20N.S/m2 است.
  • لزجت سینماتیک: مترادف نسبت لزجت دینامیک به  دانسیته آب است و در دمای 20درجه 10-6m2/s خواهد بود.

 

در دمای 20 درجه فشار بخار آب 2100000000 نیوتن بر متر مربع است.
 

 

مقدار گرمائی که در تبدیل حالات آب گرفته یا آزاد می شود را گرمای نهان می گویند که انواع مختلف آن در جدول زیر آمده است:

 نوع گرمای نهان

حالت جدید

 تغییرات دما

 محاسبه برحسب cal/gr

گرمای نهان تبخیر

بخار

+

Le=597.3-0.57T

 گرمای نهان تقطیر

مایع

-

Lc=-Le

 گرمای نهان تصعید

بخار

+

Ls=677-0.07T

 گرمای نهان ذوب

مایع

+

Lm=79.7

 گرمای نهان انجماد

یخ

-

Lf=-79.7

  توجه داشته باشید که اگر عمل تصعید صورت گیرد انرژی لازم برابر مجموع گرمای نهان تبخیر و نهان ذوب خواهد بود(تقریباً 677 کالری بر گرم). عکس این حالت یعنی تبدیل هر گرم بخار به یخ نیز همین میزان انرژی آزاد می کند.

 

 میزان جرم بخار در حجم معینی از هوار رطوبت مطلق می گویند که برحسب گرم بر متر مکعب بیان می شود. این ویژگی متناسب با میزان درجه حرارت و فشار هواست.

درجه حرارت
به سانتیگراد

رطوبت مطلق اشباع
به گرم بر متر مکعب

0

4.85

5

6.82

10

9.41

15

12.78

20

17.31

25

23.3

30

30.4

35

39.3

40

51.2

45

65.6

50

83.0

رطوبت مطلق (ha) را برحسب کشش سطحی (e) و درجه حرارت هوا (t) میتوان بدست آورد:

ha=217*e/t+2.73.3
 

 

 

دما
به سانتیگراد

چگالی
برحسب گرم بر سانتیمتر مکعب

وزن مخصوص

 گرمای نهان تبخیر
(کیلو ژول بر گرم)

 لزجت دینامیکی
به سانتی پواز

لزجت سنماتیک
به سانتی استوک

 فشار بخار
به میلی متر جیوه

 فشار بخار
به گرم بر
سانتیمتر مربع

0

 0.99984

 0.99987

2500

1.79

1.79

4.58

6.23

5

0.99996

0.99999

2489

1.52

1.52

6.54

8.89

10

0.99970

0.99973

2477

1.31

1.31

9.20

12.51

15

0.99910

0.99913

2465

1.14

1.14

12.78

17.38

20

0.99821

0.99824

2453

1.00

1.00

17.53

23.83

25

0.99705

0.99708

2441

0.89

0.893

23.76

32.30

30

0.99565

0.99568

2430

0.798

0.801

31.83

43.27

35

0.99404

0.99407

2418

0.719

0.723

42.18

57.34

40

0.99222

0.99225

2406

0.653

0.658

55.34

75.23

50

0.98804

0.98807

2382

0.547

0.554

92.56

125.83

60

0.98320

0.98323

2358

0.466

0.474

149.46

203.19

70

0.97777

0.97780

2333

0.404

0.413

2333.79

317.84

80

0.97179

0.97182

2308

0.355

0.365

355.28

483.01

90

0.96531

0.96534

2283

0.315

0.326

525.89

714.95

100

0.95836

0.95839

2257

0.282

0.294

760.00

1033.23

 

 

                                                                                                    www.iranhydrology.com


کلمات کلیدی:
 
مطالعه گیاهان
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

مطالعه کشت بافت گیاه بومادران هزار برگ Achillea millefolium L

در این پژوهش، کشت درون شیشه ای گیاه بومادران هزاربرگ در محیط کشت پایه MS با استفاده از هورمونهای IAA BA، NAA، Kin، و 2،4-D بررسی شد. از قطعات مختلف گیاه طبیعی و دانه رستهای رشد یافته در محیط کشت فاقد هورمون، به عنوان جداکشت استفاده گردید. بهترین محیط کشت از بین محیط کشتهای فوق جهت کالزایی، از نظر اندازه و پایداری کالها، محیط کشت دارای NAA mg/l1 وmg/l Kin 2 تشخیص داده شد. مریستم رأسی دانه رست در محیط کشت دارای IAA mg/l1 وBA mg/l 2 پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی تولید کرد. جداکشت برگ در محیط کشت دارای هورمونهای IAA mg/l 1 وBA mg/l 2 و در محیط کشت دارای IAA mg/l 2 و BA mg/l1 بعد از کالزایی اندامهای هوایی را تشکیل داد. مریستم رأسی دانه رست در محیط کشت دارای BA 1 میلی گرم در لیتر پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی را تشکیل داد که با انتقال آن به محیط کشت دارای IBA به غلظتmg/l 2 تشکیل ریشه نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، این محیط کشت دارای هورمون جهت تکثیر و تشکیل گیاه کامل از جداکشت مریستم رأسی گیاه بومادران هزاربرگ بهترین محیط نسبت به محیط کشتهای دیگر محسوب می گردد.

مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک
علی محمد شکیب ، مانا احمدراجی ، مهناز عروجلو ، علی ایزدی دربندی   صص 273-283

ترشک (Rumex acetosa L.)، به عنوان یک گیاه علفی مرتعی به دلیل دو پایه بودن، دارا بودن کروموزومهای جنسی و دوره رشد و نمو کوتاه به عنوان یک گیاه مدل در مطالعات ژنتیکی و مولکولی تعیین جنسیت بکار می رود. در این تحقیق قابلیت باززایی ریزنمونه های لپه، محور زیرلپه، دمبرگ، برگ و بافت ساقه گل د هنده، روی محیط های کشت دارای ترکیبات مختلف اکسین و سیتوکینین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بافتهای کشت شده روی محیط های دارای اکسین تنها تولید کالوس نمودند. بافتهای کشت شده روی محیط های دارای سیتوکینین ها به صورت منفرد یا در ترکیب با اکسین ها واکنش باززایی نشان دادند. بیشترین میزان باززایی (100 درصد) از کشت ریزنمونه های ساقه گل دهنده روی محیط دارای 1 میلی گرم در لیترTDZ بدست آمد. بافتهای برگ و دمبرگ پس از ساقه به ترتیب 35 و 40 درصد باززایی روی محیط دارای 1 میلی گرم در لیتر TDZ و 75/0 میلی گرم در لیتر IAA و NAA نشان داد. بیشترین تعداد باززایی ساقه به ازای هر ریزنمونه 8 عدد روی محیط حاوی TDZ شمارش گردید. مطالعات بافت شناسی از نمونه های کشت شده نشان داد که سلولهای مریستمی اطراف بافت آوندی و رشد و گسترش آنها منشأ باززایی ساقه است. ریشه زایی روی محیط MS بدون هورمون انجام گرفت و گیاهان باززایی شده پس از انتقال به گلدان رشد نموده و تولید گل آذین و پس از گرده افشانی تولید بذر نمودند.

کلیدواژگان: ترشک ، ریزنمونه ، کالوس دهی ، باززایی ، کشت بافت و گیاهان دوپایه

معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها ( 4)

مناطق با بارندگی 350 تا 500 میلی متر

این مناطق در ارتفاع بین 1000 و 2600 متر از سطح دریا قرار گرفته و به طور کلی دارای زمستانهای سرد می باشد . اکثر نقاط استانهای کرمانشاه و کردستان جزو این منطقه می باشند . غیر از گیاهانی که در شرایط 350- 180 میلیمتر بارندگی رشد می کنند ، کشت گونه های زیر نیز با موفقیت همراه است .


معرفی
Agropyron intermedium

این گونه دارای ریزوم بوده و در خاکهای نسبتا حاصلخیز با بافت متوسط رشد می کند . از این گیاه به عنوان تولید علوفه و نیز حفاظت خاک در آبخیزها می توان استفاده نمود . استقرار آن از طریق بذرکاری به راحتی انجام گرفته و در سال اول کاشت پوشش مناسبی را به وجود می آورد و سرمای شدید را به خوبی تحمل می نماید . واریته ی اصلاح شده ی آن
Greenar نام دارد . دوره ی بهره برداری آن از بهار تا اواسط تابستان و پاییز است . عمق مناسب کاشت 5/1 سانتی متر و میزان مناسب بذر 8 کیلوگرم در هکتار است . مقاومت این گیاه نسبت به سرما و گرما از 20 – تا 38 + درجه ی سانتی گراد می باشد .

این مطالب قسمتی از سایت  گیاهان مرتعی می باشد.

 


کلمات کلیدی:
 
راهکارهای جلوگیری ازتخریب مراتع
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

تحقیق در مورد علل تخریب عرصه‌های مرتعی و نحوه جلوگیری آن از طریق مدیریت صحیح شامل:

— قرق (قسمت‌بندی مصنوعی و طبیعی).

—مدیریت چرا(زمان، دوره، شدت، نوع دام و سیستم‌های چرا)

—بهره‌برداری معقول از عرصه‌های مرتعی

— تحقیق در مورد اصلاح و احیای عرصه‌های مرتعی تخریب یافته از طریق آزمایش‌های مربوطه.

— تجدید حیات پوشش گیاهی، آزمایشهای سازگاری، آت اکولوژی، به زراعی، جمع‌آوری و تولید بذر، استقرار گیاهان مرتعی، معرفی گیاهان جدید و نیازهای آنها.

— اجرای طرح‌های تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های ذخیره نزولات آسمانی.

—مقایسه عملکرد، تاثیر کودهای شیمیایی، کنترل بیوتیک و آبیوتیک محیط، اصلاح گیاهان مرتعی

— بررسی مقاومت به شوری، خشکی و سرما.

— کشت مخلوط گیاهان مرتعی، بررسی عوامل جلوگیری کننده از تجدید حیات پوشش گیاهی.

— شناخت مناطق اکولوژیک به منظور تعیین رویشگاه.

— مطالعات چگونگی روش‌های اندازه‌گیری در مراتع اقالیم گوناگون(وضعیت، گزارش و ظرفیت) با استناد به نتایج مطالعات شناخت مناطق اکولوژیک.

—مطالعات فنولوژی گونه‌های مرغوب به منظور تعیین زمان مناسب بهره‌برداری از مراتع

— مطالعات در ارتباط با تجزیه شیمیایی عوامل مختلف از جمله درجه خوشخوراکی، قابلیت هضم و راندمان تولید گونه‌های شاخص مرتعی.

— بررسی امکان تولید علوفه در عرصه‌های مرتعی تخریب یافته و دیم‌زارهای کم بازده.

بااستفاده ازسایت جنگلهاومراتع کشور


کلمات کلیدی:
 
بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام PICدرایران
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام(PIC) درایران

چکیده:جهان ماباشتاب افسارگسیخته ای درمسیرتوسعه وصنعتی شدن به پیش می رودودرعین حال این تنهاکره مسکونی باهمان شدت درمعرض  آلودگی وتخریب ودگرگونی قرارمیگیرد.دردهه های اخیراستفاده ازاین موادشیمیایی وآفت کشهاسیرصعودی درپی داشته است وپیامدهای زیان آوری که درنتیجه استفاده ازاین موادبرای بشرحاصل گردیدجوامع بین الملل همچون FAO,UNEPرابرآن داشت تاباوضع قوانینی جدیددراین ارتباط  ازاثرات سوء انها بر سلامت محیط زیست وانسان              بکاهندکه نهایتا در سال 1998 سند الزام اورقانونی کنوانسیون روتردام با رویه اعلام رضایت قبلی PICبه هرعضوامکان میدهدتادرموردرضایت  ویاعدم رضایت درخصوص  واردات این موادبطورآگاهانه  تصمیم گیری نمایددراین بررسی سعی برآن گردیده است که که به تشریح کامل این کنوانسیون ووضعیت کنونی آن درسطح بین المللی وجایگاه حقوقی آن درایران ونیز آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کشور ایران درراستای اهداف این کنوانسیون اشاره گردد.


کلمات کلیدی: ک
 
افلاطون
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧  

واقعیت دروجودانسانهاست.بایدبه دنبال کشف آن رفت.


کلمات کلیدی: